Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
Místo vydání
    Brno
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Akademie
    Československé
    Geografický
    Prací
    Sborník
    ústav
    Věd
Články z tohoto seriálu
    Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších