Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie
ISBN
    80-7042-760-4
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Fakulty
    Geografie
    Geologie
    Ostravské
    Prací
    Přírodovědecké
    Sborník
    Univerzity
Články z tohoto seriálu
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Recent geodynamic processes in the Himalaya and the Karakoram
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání