Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Editor
    Buček, A.
    Ivan, A.
    Kirchner, K.
    Koželuh, M.
    Kříž, H.
    Lacina, J.
    Vlček, V.
Místo vydání
    Brno
Klíčove slovo
    Aspekty
    Dyje
    Fyzickogeografické
    Mlýny
    Moravou
    Nivy
    Nové
    Revitalizaci
    Soutok
    úseku
    VD
    Vybrané
Monografiel k tomuto seriálu
    Biogeografické poměry