Podrobnosti záznamu

Název
    Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní
Místo vydání
    Brno
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Brně
    Časopis
    Moravského
    Muzea
    Přírodní
    Vědy
Články z tohoto seriálu
    40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno
    Alkalicko-živcový syenit z Markvartic u Třebíče
    Beitrag zu den juvenilen Goniatiten des marinen Gaebler-Horizonts (tschechoslovakischer Teil des oberschleisischen Beckens, Namur A)
    Die Belemniten aus der Unterkreide-Ablagerungen im Steinbruch Kotouč bei Štramberk (Silesisches Einheit, ČSSR)
    Biostratigraphy of the devonian carbonates in the region south of Ostrava (Moravia)
    Buntonia brunensis n.sp. (Ostracoda) from the Lower Badenian (Miocene) of Moravia
    Domnělý vernadit (+ kryptomelan) z Javoříčka
    Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    The Ichnofossil Helicotaphrichnus Commensalis Kern, Grimmer , lister 1974 from the locality "Lomnice u Tišnova" (lower Badenian, sw Moravia)
    Iron-manganese phosphate minerals from the Dolní Bory pegmatite
    Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Mendel's examination paper on the geological formation of the Earth of 1850
    Metapegmatit s berylem z Videl, Hrubý Jeseník
    Metasomatic reactions veins in dolomitic marbles of the Strážek moldanubicum, western Moravia
    Einige neue Arten von Knochenfischen (Teleostei, Otolithen) aus dem westkarpatischen Tertiär
    Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
    Nová lokalita terciérních zkamenělin u Brna
    Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí
    Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
    Die Oberkreide-Ammoniten (Maastricht) aus dem Abteufen des Einziehschachts der Grube Staříč (Unterschlesische Decke, Äussere Karpaten)
    Ostrakodi vápnitých jílů (téglů) spodního badenu (terciér - miocén) okolí Brna
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Trace fossils from the Gaara Depression (Iraq)
    Zonální reakční skarn mezi mramorem a amfibolitem z Mirošova u Strážku, západní Morava