Podrobnosti záznamu

Název
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Místo vydání
    Opava
ISSN
    0323-0627
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Časopis
    Muzea
    Přírodní
    Série
    Slezského
    Vědy
Články z tohoto seriálu
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc