Podrobnosti záznamu

Název
    Časopis Slezského zemského muzea, série A
ISSN
    1211-3026
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Časopis
    Muzea
    Série
    Slezského
    Zemského
Články z tohoto seriálu
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)