Podrobnosti záznamu

Název
    Časopis lékařů českých
ISSN
    0008-7335
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Časopis
    českých
    Lékařů
Články z tohoto seriálu
    Alkaptonurie a tvorba močových konkrementů
    Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k