Podrobnosti záznamu

Název
    Časopis pro mineralogii a geologii
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0008-7378
    0016-7378
    0323-0627
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Časopis
    Geologii
    Mineralogii
Články z tohoto seriálu
    ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
    9. konference o mladším terciéru v Brně
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    80. výročí narození akademika V. V. Mennera
    85 let akademika Vladimíra Zoubka
    85 let člena korespondenta ČSAV Františka Fialy
    200. výročie narodenia Jozefa Jónása
    Akademik Bohuslav Cambel a geologické vědy
    Akademik Jaromír Koutek zemřel
    Akademik Michal Mahel sedmdesátníkem
    Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq
    Ampibians from the miocene sediments of the Bohemian Karst
    Antimonem bohatý arzenopyrit z ložiska Pezinok v Malých Karpatech
    Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách
    Arenig (Lower Ordovician) orthide brachiopods from Prague Basin, Bohemia
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia)
    Arzenolit z Měděnce v Krušných horách
    Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova
    Backscattered electron imaging of zircone from granulite facies rocks in the Bohemian Massif: implications for U-Pb geochronology. - TMIDSR Abstract
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Baryt ze Studence jjv. od Jilemnice
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Bazaltoidní diabas od Hostimi s náznaky krevelového zrudnění
    Beach sand deposits on east-African islands
    Behaviour of graphite during regional metamorphism and deformation of sedimentary rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Bizmutit z revíru Preisselberg v Krupce
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova
    Cadomian garnets in tilted crust of the Domažlice Crystalline Unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
    Calymenella Bergeron, 1890 a platycoryphe foerste 1919 (Trilobita) from the Ordovician Libeň formation (Bohemia)
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Chalkantit z Krásna nad Teplou a z Telnice v Krušných horách
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    Chemismus paulignitu z Vinařické hory
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the crystalline area NE of the Lužice fault in northern Bohemia
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
    Chitinoidella insueta n. sp. (Protozoa incertae sedis) from the Tithonian of southern Moravia
    Chromit z roveňského pásma v Kutné Hoře
    Co, Ni and Cu adsorption on clay minerals and its relation to cation exchange capacity
    Co přinesl projekt IGCP o permu a triasu č. 203
    Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987?
    Columbit z pegmatitu u Kovářové
    Comments to Upper Wenlock zonal subdivisions in the Silurian of Central Bohemia
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
    Corallinaceae spodního badenu karpatské předhlubně
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Curienit z Abertam u Jáchymova
    The cyclicity of the Namurian coal-bearing strata in Upper Silesia
    The cyclicity of the sediments of the Ostrava-Karviná coalfield
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Czech palaeontologist Zdeněk V. Špinar died
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Člen korespondent ČSAV František Fiala již není mezi námi
    Danalit z pegmatitu od Horních Novosedel sv. od Písku
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Dekorační kámen nové Prahy
    Dendritické struktury v měsíčním materiálu
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Devadesáté jubileum akademika Quida Záruby
    The development of the carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian paleozoic basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Diopsid ze skarnu od Petrova u Kunštátu
    Diplotmena and Lyginopterids in the saddle seams member of the Ostrava-Karviná coalfield (middle Namurian) and the age of this unit
    Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Distribution and isotopic composition of sulphidic sulphur in rocks of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
    Doc. Ing. Jan Šilar, CSc., šedesátiletý
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Dolniceophis Lehmani (Serpentes, Colubridae), a new fossil snake from the lower Miocene of Czechoslovakia
    Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
    Druhé kolokvium Ars geochimica
    Duté krystaly
    Dva výskyty goethitu v podkrkonoší
    The dynamics of the universe evolution in the epoch of Earth's history
    Early Cretaceous borings from Štramberk
    Early Cretaceous borings from Štramberk (Czechoslovakia)
    Early Devonian Ostracoda from the upper part of the Lochkov Formation of central Bohemia
    Early Ordovician acritarchs from the locality Mýto near Rokycany (Late Arenig, Czechoslovakia)
    Early Paleozoic Evolution of the Barrandian Terrane, Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
    Epifauna cemented to corals and bivalves from the Tithonian of Štramberk (Czechoslovakia
    Epifauna on the exuviae of bohemian devonian trilobites
    Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi
    Eutaxocrinus capella sp. n. (Crinoideia, Flexibilia) from the Bohemian Lower Devonian (Zlíchovian)
    Examples of morphometric fold analysis application
    Exkurze na rekonstrukci Smetanova nábřeží
    Exkurze na stavbu sběrače
    Exkurze na stavbu stanice metra Vltavská
    Exkurze odborné skupiny inženýrské geologie
    Fakolit ze Zlatého vrchu u Lísky
    Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    A fertile lygodium from the cypris formation of the Cheb basin (west Bohemia, Czechoslovakia)
    Finds of ichnofossils in the Ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    First find of Ophiocistioids (Echinodermata) in the Bohemian Lower Devonian
    First Tertiary record of the genus Oxyura (Aves: Anseridae)
    Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    The fossil Pheasant (Aves: Phasianidae) from the upper Miocene of Devínska Nová Ves (Slovakia)
    Francevillit z Litic na Orlicí
    František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
    Furher finds of grebe Miobaptus Walteri in the Miocene of Bohemia
    Further Acritarchs and terrestrial plant remains from the Late Ordovician at Hlásná Třebaň (Czechoslovakia)
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Gahnit z Přílez u Toužimi
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Galenit a anglesit z kladenských hořících hald
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Genetická interpretace sedimentů z malesických vrstev
    Geneze jizerských "ortorul"
    Genres nouveaux des Scléractiniaires du Crétacé de la Bohéme (Tchécoslovaquie)
    Genus Koneprusia (Trilobita) from the Devonian of Central Bohemia
    The genus Pliobatrachus from the upper Pliocene of Czechoslovakia
    Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Geochemie hornin keprnické klenby
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geochemistry of felsitic dykes from the vicinity of Lásenice near Jindřichův Hradec (south Bohemia) and their relation to Sn-W mineralization
    The geochemistry of the Czechoslovak part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Geologické památky Doupovských hor
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny
    Geologický vývoj krasu v různých oblastech světa a jeho praktický význam v hydrogeologii
    Geologie, horninové asociace a geneze karbonatitů
    Geologie mezopotámské delty
    Geologie Prahy a její ochrana
    Geotechnické problémy Islandu
    Geotechnické problémy výstavby tunelů v západní Evropě
    Geotechnický průzkum pro přehrady ohrožené zemětřesením
    Global distribution of Paleozoic oolitic ironstones
    Globální korelace uhlonosných formací
    Goethit z Frýdštejna, severně od Turnova
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Graptolite biozones of the Kopanina and Přídolí formations in the upper Silurian of central Bohemia
    Graptolite fauna of the Klabava formation (Ordovician, Arenig) from Těškov near Rokycany
    Hematit z lokality Lošonec v Malých Karpatoch
    Hiáty ve středočeských pánvích
    Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald
    Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova
    Humboldtin z Lomnice u Sokolova
    Hyaloklastity a příbuzné horniny
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany). Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo)
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Hydrodynamic conditions and the benthic community of upper wenlockian calcareous shales in the western part of the Barrandian (Kosov quarry)
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    III. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    Ilmenite from pegmatites of western moravia
    In memoriam akademika Vladimíra Pokorného
    In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc.
    In memoriam RNDr. Stanislava Vosyky, CSc.
    In memoriam RNDr. Václava Tvrdého
    In memoriam RNDr. Zdeňka Bruse
    Incorthis (Orthida, Brachiopoda) from the lower Ordovician (Arenig), of Morocco
    Indications of Early Carboniferous events in Palaeozoic sequences of Moravia, Czechoslovakia
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
    Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze
    Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
    Ing. Jiří Králík, CSc., zemřel
    Ing. Vladimír Roth, CSc., sedmdesátníkem
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    Inkluze wittichenitu v bornitu z Huberova pně u Horního Slavkova
    Internal characters of Craniscus Strambergensis (Nekvasilová, 1982), (Brachiopoda) from the Lower Cretaceous from Štramberk (Czechoslovakia)
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    IV. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    Jedovatě zelené vltavíny
    Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Jupiter a Saturn objektivem kosmických sond
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    K osmdesátinám profesora Josefa Pelíška
    K osmdesátinám profesora Vojtěcha Mencla
    K osmdesátinám RNDr. Vlastislava Zázvorky, CSc.
    K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
    K pětaosmdesátinám RNDr. Vlastimila Zázvorky, CSc.
    K pětasedmdesátinám Prof. Dr. Bohuslava Hejtmana
    K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K problematice stupňového členění kvartéru
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana
    K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc.
    K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
    K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc.
    K šedesátinám docenta RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K šedesátinám profesora Františka Fediuka
    K šedesátinám RNDr. Stanislava Klíra, DrSc
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Hoffmana
    K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    K šedesátým narozeninám ing. Lumíra Woznici, CSc
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    Kaolinit - nový minerál z lazilitovej paragenézy v pohorí Tríbeč na Slovensku
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Karbonské arkózy, variské granitoidy a subsekventní vulkanismus
    Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Ke stratigrafii jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu
    Kinematic model of the tectonic development of the Carpathians and Alps in Cenozoic times
    Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic
    Kolihapeltis from tne Bohemian Devonian (Styginidae, Trilobita)
    Korund v krušnohorských eklogitech
    Krupka - nová lokalita mixitu
    Krupkait z Bohutína u Příbrami
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Late Ordovician Foliomena brachiopod fauna from the Holy Cross Mountains (Poland)
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Lebníkový hematit z Horního Slavkova
    Leiagnostus ariel sp. nov. (Trilobita) from the Klabava Formation (Ordovician, Barrandian)
    Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Llandovery-Wenlock boundary beds in the graptolite-rich sequence of the Barrandian area (Bohemia)
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Lower Devonian brachiopods at Petrovice (Drahany Upland, Moravia)
    Magnosia Michelin and Magnosiopsis Gen. N. (Echinoidea) from the lowre cretaceous of Štramberk
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Markazit ze Štramberka v. od Nového Jičína
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Mediánní masívy - problémy a otazníky
    Mediterranean and Malvinokaffric Provinces: new data on the Upper Ordovician and Lower Silurian brachiopods
    Megasporen der Gattung Selaginella Beauv. aus dem Neogen von Mähren und der Slowakei
    Megasporen, Früchte und Samen aus dem Südböhmischen Neogen
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Metamorfní vývoj Českého masívu
    Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Mezinárodní kongres o brachiopodech
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Microbiota from siliceous stromatolitic rocks of the Barrandian Proterozoic (Bohemian Massif)
    Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
    Middle Devonian Brachiopods from Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Millerit - nový minerál z Prachovic
    Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Mineralogy of Cu-W-Ag veins at Sisson Brook, New Brunswick, Canada
    Minerály hořících hald dolu Jan Šverma u Žacléře
    Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích
    Minerály z lokality Stupava na SSZ od Bratislavy
    Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Miroslav Váně šedesátníkem
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Morphometric analysis of fold sets
    Morphometric analysis of single folds
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    The Na-Amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered Variscan suture zone in the Bohemian Massif?
    Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
    Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
    Nález přirozené wolframové modři na Cínovci
    Nález pyroluzitu v dutině achátu ze Železnice u Jičína
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Naše horniny v petrografické terminologii
    Natrolit v krystaliniku severozápadní Evropy
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Návrh na stratotypovú hranicu krieda-paleogén
    Některé nové nerosty ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Některé problémy při zakládání pražského metra na trase IIC
    Nerosty amfibolitů na Klatovsku
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Nerosty z pegmatitu od přehrady v Jablonci n. Nisou - Mšeně
    Nestor sovětských geologů, akademik D. V. Nalivkin, zemřel
    New acritarchs and miospores from the Late Ordovician of Hlasná Třebaň, Czechoslovakia
    New aristozoid crustaceans from the Lower Devonian of Bohemia
    New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia
    New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). Nové nálezy ichnofossilií z bohdaleckého a králodvorského souvrství (svrchní ordovik, Barrandien)
    New genera of Acritarchs from the Bohemian Ordovician
    New information on the Cenomanian palynomorphs from the NW Bohemia
    New information on trace fossils of the Early Ordovician of Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    New Lower Ordovician (Arenig) trilobite assemblages in Bohemia
    New microcrinoids from the Třebotov Limestone of the Bohemian Lower Devonian (Dalejan-Upper Emsian)
    A new occurrence of Upper Cretaceous epibionts cemented to the rocky substrates and bioclasts (locality Radim, Czechoslovakia)
    New Odontopleurid Trilobite from the Kosov formation (Ashgill, Bohemia)
    New Ostracodes from the lower Devonian of Bolivia
    New Silurian and Devonian crinoid taxa from Bohemia
    New Trilobites of the families Odontopleuridae, Lichidae and Raphiophoridae from the Silurian and Devonian of central Bohemia
    Notes on the brains of the Middle Miocene birds (Aves) of Hahnenberg (F. R. G.)
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách
    Nová lokalita minerálů zeolitové skupiny u Klášterce nad Ohří
    Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové minerály z Cínovce v Krušných horách
    Nové minerály z revíru Knötel v Krupce
    Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Nové poznatky z krystalinika západní Moravy
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Octocoral encrusters of rock substrates in the Upper Creta ceous of Bohemia
    Offretit a harmotom z lokality Stupná u Nové Paky
    On the genus Colpocoryphe (Trilobita) from the Ordovician of Bohemia
    Opsimasaphus kielanae sp.n. (Trilobita) from the Upper Ordovician of the Barrandian area, Czechoslovakia
    Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia)
    Ordovician ichnofossills in the metamorphic mantle of he Central Bohemian pluton
    Orientation of Spondylus valves cemented to the hard-rock substrates (Bivalvia, Upper Cretaceous, Bohemia)
    Orientation of the conical tests of tentaculites: internal waves in aqueous environment
    Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Osmdesáté páté jubileum akademika Quida Záruby
    Ostracodes from the Ordovician and Silurian of Bolivia
    P-T conditions of the origin of skarns and the surrounding rocks in the exocontact of the Bajan Obo granite massif, Mongolia
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Palaeogene floras of W. Bohemia (C.S.S.R.) and the Weisselster Basin (G.D.R.) and their correlation
    Palaeomagnetism and palaeogeography of the Variscan formations of the Bohemian Massif, comparison with other European regions
    Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Paleoekologie měkkýšů (Bivalvia, Gastropoda) Eggenburgu z vrtu HV-301 Čejkovice (Morava)
    Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
    Palynological investigation of the Late Paleozoic deposits from borehole K 5-2 at Rutba in the Western desert of Iraq
    Palynomorphs in the Llandovery black shale sequence of the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Pamätná madaila profesorovi Jánovi Pettkovi
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
    A pathological anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    Pegmatitové ložisko Muiane v Mosambiku
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrologie některých proterozoických silicitů
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
    Pohnutý osud Rostova "lapparentitu"
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Powellit z Černé vody (žulovský masív)
    Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1
    Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
    Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985)
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., šedesátníkem
    Profesor RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., zomrel
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Průzkumné a sanační práce na karlovarské zřídelní struktuře
    První kolokvium Ars geochimica
    První mezinárodní kongres o brachiopodech v Brestu
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Přírodní prostředí očima geologa
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů
    Příspěvek k mineralizaci dislokací v okolí Tišnovské Nové Vsi
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
    Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů
    Pussella and Saipanetta (Ostracoda, Crustacea) in the Lower Turonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Quartz geodes of the western desrt, Iraq
    Quartzose pseudomorphs within Upper Proterozoic sediments of the Blovice zone, Czech Republic
    Radioactivity of selected durbachites and syenites of the Bohemian massif
    Radnoria Humillima (Barrande, 1852) from the Liteň formation of Barrandian area region in Bohemia (Trilobita)
    Rb-Sr Analysen des Tonalits und Granits von der Lokalität Křižanovice (Železné hory)
    Recent and ancient marine anoxic environments
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Remarks on the lichid Trilobite Dicranogmus Simplex (Barrande, 1846) from the Silurian of Bohemia
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Review of the Tertiary waterfowl (Aves: Anseridae) of Czechoslovakia
    Révision du genre Glenarea Počta (Sclératiniaire du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur de la Bohéme, Tchécoslovaquie)
    Revision of the genus Polycrinus Jaekel, 1918 (Crinoidea, Inadunata) from the upper ordovician of Bohemia
    RNDr. Bohumil Vachtl šedesátníkem
    RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje
    RNDr. Karel Tuček, CSc., osmdesátníkem
    RNDr. Milan Kvaček, Csc., oslavil šedesáté narozeniny
    RNDr. Zdeněk Trdlička, CSc., oslavil šedesáté narozeniny
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Scales and their utilization for the determination of actinopterygian fishes (Actinopterygii) from Carboniferous basins of central Bohemia
    Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách
    Sebchová sedimentace v devonských chotečských vápencích Barrandienu?
    Sedmdesát let prof.dr. Stanislava Chábery, CSc
    Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
    Sedmdesátiny profesora dr.Zdeňka Pouby, DrSc.
    Sedmdesátiny RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Seismotectonics of continental wedges overlying circum-Pacific subduction zones
    Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Seminář o neotektonice
    Seminář "Pokroky v paleontologii" - Praha 1982
    Sesuvy "U Nikolajky" v Praze a v osadě Pekla u Vysokého Mýta
    Several new ostracodes from the Lower Devonian of Central Bohemia
    Shale types of folds in the Krkonoše crystalline complex
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
    Sírany železa z Chvaletic. I.
    Sírany železa z Chvaletic. II.
    Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny)
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Some new and little known graptolites from the Lower Silurian of Bohemia (Prague Basin, Barrandian Area)
    Some new Ostracodes from the Kopanina and Zlíchov formations (Upper Silurian and Lower Devonian) of Bohemia, Czechoslovakia
    Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí
    Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
    Současný stav základního chronostratigrafického dělení
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Spinose species of Pterygocythereis (Ostracoda, Crustacea) in the Upper Cretaceous of Bohemia, Czechoslovakia
    Spytihnevites G.N., a new Ostracode from the lower Devonian of Bohemia
    Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in Southern Bohemia
    Sr isotopes of some trachytes and cognate rocks from northern Bohemia
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
    Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika
    Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967)
    Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Stratigrafické problémy středního pleistocénu
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Stratigrafie Holocénu
    The stratigraphically latest trilobite of the Barrandian area
    Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian)
    Strontnatý baryt v mandlích 'melafyrů' na Broumovsku
    Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Strukturně-tektonická stavba křídy Roudnicka
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
    Súčasné problémy chronostratigrafického členenia paleogénu
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
    Supinella ovata gen. et sp.n. - the problematic fossil from the Ordovician (Arenig) of Bohemia
    Světové dědictví a geologické objekty
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Šedesát let RNDr. Norberta Krutského
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc.
    Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (The Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
    Tectonostratigraphic units of the Bohemian Massif
    Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů
    Tektonika východního Vysokého Atlasu
    The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary in west Bohemia - structural evidence for late Variscan collapse
    Terciérní tektogeneze západních Karpat
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra
    Tirolit z Doubravice u Jičína
    Titanit z Chvaletic
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    Trace fossils at the Arenig-Llanvirn boundary (Ordovician, Czech Republic)
    Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Praque Basin (Czechoslovakia)
    Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, Central Bohemia)
    Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
    Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Tvar zrn bystřinných sedimentů
    Upper Cretaceous epibionts cemented to gneiss boulders (Bohemian Cretaceous basin, Czechoslovakia)
    Upper Cretaceous rocky coast with cemented epibionts (locality Kněžívka, Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Úprava empirického amfibol-klinopyroxenového geoteploměru
    Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
    Uskuteční se "mezinárodní dekáda omezení přírodních katastrof"?
    Ustavení oborové skupiny učitelské geologie
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Vápenatý stroncianit z Třince
    Varieties of the species Alethopteris grandinioides Kessler from the Kladno formation (Westphalian C, D, Bohemia)
    Variská příkrovová stavba v moldanubiku
    Vésigniéit ze Studence u Jilemnice
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy)
    Výročí J.A.Komenského a výuka geologie
    Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně
    Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně
    Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt milleritu ve Chvaleticích
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin
    Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm)
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Vývoj názorů na geologickou pozici ultrabazických nodulí
    Výzkum malých povodí
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru
    Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Významné životní jubileum profesora Józefa Oberca
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.
    Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
    Vzpomínka na Roberta Potonié
    Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho
    Weathering rinds of the Karakorum crystalline rocks
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina
    Wolframit od Věchnova na severozápadní Moravě
    Wölsendorfit z Milešova u Krásné Hory
    Xenolit křemene z lokality Dobranka
    Za Doc. Dr. Habil. Janinou Oszast
    Za Dr. Jaromírem Šetlíkem, CSc.
    Za Ing. Richardem Petrošem
    Za Lubošem Langem (11.11. 1926 - 23.10. 1984)
    Za profesorem Josefem Sekaninou
    Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')
    Zemřel doc. Dr. Ing. Arnošt Dvořák, DrSc.
    Zemřela Ing. Libuše Češková, CSc.
    Zeofylit ze Soutěsek u Děčína
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zlato z Třebska u Příbrami
    Zomrel Arnold Nemčok
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků
    Zrudnění Pb-Zn stratiformního typu u Votic
    Zur biosratigraphischen Glederung des jüngeren Känozoikums in Europa an Hand von Muriden und Cricetiden (Rodentia, Mammalia)
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životní jubileum Jindřicha Štelcla
    Životní jubileum prof. dr. Otakara Matouška
    Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Petra Květoně