Podrobnosti záznamu

Název
    Český kras
Editor
    Bosák, P.
    Jančaříková, I.
Nakladatel
    Muzeum Českého krasu v Berouně
Místo vydání
    Beroun
Datum vydání
    1999
ISSN
    1211-1643
ISBN
    80-85304-28-7
    80-85304-32-5
    80-85304-36-8
    80-902098-0-7
    80-902098-1-5
    80-902098-2-3
    80-902098-4-X
    80-902098-5-8
    80-902098-6-6
    80-902098-7-4
    80-902098-8-2
    80-903477-0-3
    80-903477-1-1
    80-9020098-3-1
    978-80-87708-01-9
    978-80-87708-04-0
    978-80-903477-2-4
    978-80-903477-3-1
    978-80-903477-4-8
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Český
    Kras
Monografiel k tomuto seriálu
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
Články z tohoto seriálu
    1. Čs. speleologická expedice Himalaya
    2. Mezinárodní karsologická škola v Postojné
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    15. mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    1417 - Jeskyně BUML
    Abnormální poklesy hladiny vody v propasti na Čeřince
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Antonín Jančařík - padesát let
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny)
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Druhé "chronologické paradoxon" v kruhovém lomu u Srbska
    Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Formy na perník s motivem trilobitů
    Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geopark Barrandien
    Geopark Barrandien otevřen
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Ing.Josef Slačík (28.6.1933-11.2.1991)
    Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Jak druhy vymírají
    Jakým směrem tekla Paleoberounka II.?
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Jeskyně Jezevčí díra u Litně
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Joachim Barrande, organizátor
    K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu
    K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů?
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Ke genezi specifických forem aerosolových sintrů vyskytujících se ve středních patrech Koněpruských jeskyní
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
    Kras západního Tauru
    Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě
    Krasové prameny Českého krasu
    Krasovění barrandienských křemenců
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    malakologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria
    Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva
    Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 - Jatka 86
    Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Obratlovčí mikrofauna z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Opál a jeskyně Českého krasu
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osteologické nálezy z Axamitovy brány 1984
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) a Berounsko
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Periody a fáze krasovění v českém krasu
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Povodně v Berouně
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Problematika Tetínské vyvěračky
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Předběžná zpráva o výzkumu jeskaně č. 1119 u Koněprus
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínský Sněžník
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Radim Kettner a kras
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
    Registr významných geologických lokalit
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
    Silkrety Českého krasu
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Svrchnopřídolská fauna ostnokožců (Echinodermata) z "lobolitové stráně" u Řeporyj (nejvyšší silur)
    Šedesát let Vojena Ložka
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Trilobiti v obřadní síni berounské radnice
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Vladimír Lysenko šedesátníkem
    Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Vzpomínka na Vratislava Korduleho
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb "celí" krinoidi z barrandienského siluru
    Z historie Koněpruských jeskyní
    Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika
    Zajímavé textury vápenců z lomu Kosov u Berouna
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994
    Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu
    Zpráva o průzkumu jeskyně Hříběcí
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)