Podrobnosti záznamu

Název
    Acta montanistica Slovaca
ISSN
    1335-1788
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Acta
    Montanistica
    Slovaca
Články z tohoto seriálu
    Changes of the uniaxial compressive strength of rocks under the dynamic load with different frequencies
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Determination of P - wave arrival time of acoustic events
    Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
    Geophysical monitoring as an information source of rock massif behaviour
    Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
    Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník
    Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)