Podrobnosti záznamu

Název
    Acta Musei Moraviae, Sci. geol.
ISSN
    1211-8796
Země vydání
    Česká republika
    Dánsko
Klíčove slovo
    Acta
    Geol
    Moraviae
    Musei
    Sci
Články z tohoto seriálu
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina.
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy