Podrobnosti záznamu

Název
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
ISSN
    0521-2359
ISBN
    0323-0570
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Acta
    Časopis
    Moraviae
    Moravského
    Musei
    Muzea
    Naturales
    Přírodní
    Scientiae
    Vědy
Články z tohoto seriálu
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia)
    Anatas z Krásněvsi u Velkého Meziříčí
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Die Ausstellung "Mineralschätze Mährens"
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of white micas of the West-Moravian pegmatites
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chondrites spiralis n.sp. - a new fossil trace in the Outer Carpathian Flysch in Moravia (Czechoslovakia)
    Classifcation of the subfamilies of Cleridae (Coleoptera: Cleroidea)
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Families Gonostomatidae and Photichthyidae (Stomiiformes, Teleostei) from the Tertiary of the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravia)
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia)
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
    Identification of rocks of leptite formation in Western Moravia
    International symposium "Lepidolite 200"
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Litogeografická mapa České republiky
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Metamorphosed ferrogabbros of the West-Moravian Moldanubicum
    Metamorphosed Mg gabbros of the West Moravian Moldanubicum
    Mineralogical-chemical characteristics of carbonate from pegmatites near Dolní Bory, Western Moravia
    Moldavite from Konice near Znojmo
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    New finds of Holocene Lake Sediments in the Fezzán Region (Lybia)
    New finds of trace fossils from the Sabha Region (Lybia)
    New trace fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia)
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Premiére découverte de Glarichelys knorri (Gray), tortue marine (Cheloniidae) dans l'Oligocéne2des couches a ménilite de Moravie (Tchécoslovaquie)
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Radhostium carpaticum n.gen.n.sp., a problematical fossil from the Carpathian flysch (Upper Cretaceous) in Czechoslovakia
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Skarns in West-Moravian amphibolites
    Some exotic mineral assemblages of West-Moravian pegmatites
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Sur la présence d'Argyropelecus Cosmovicii et Pauca, 1943 (poisson téléostéen, Sternoptychidae) dans l'Oligocene des couches a ménilite
    The taxonomic method and the Permian mass extinction
    Unterkreide-Ammoniten aus neu abgeteuften Schächten im Gebiet von Frenštát-Trojanovice (Äussere Karpaten, Silesische Einheit, ČSFR)
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku