Podrobnosti záznamu

Název
    Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales
Místo vydání
    Hradec Králové
ISSN
    0439-6812
ISBN
    80-85031-12-4
    80-85031-22-1
    80-85031-29-9
    80-85031-39-6
    80-85031-45-0
    80-85031-53-1
    80-85031-64-7
    978-80-85031-73-7
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Acta
    Musei
    Naturales
    Reginaehradecensis
    Scientiae
    Series
Články z tohoto seriálu
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    Carboniferous fauna of the Krkonoše Piedmont Basin
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Preliminary results of the study of Permian actinopterygian fishes from Buxieres-les-Mines (Allier, France)
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data