Podrobnosti záznamu

Název
    Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, geologia, mineralogia et petrographia
Místo vydání
    Lublin
ISSN
    0137-1983
Země vydání
    Polsko
Klíčove slovo
    Annales
    Curie-Sklodowska
    Geographia
    Geologia
    Mariae
    Mineralogia
    Petrographia
    Sectio
    Universitatis
Články z tohoto seriálu
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich