Podrobnosti záznamu

Název
    EKO-ekologie a společnost
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    EKO-ekologie
    Společnost
Články z tohoto seriálu
    Čisté životní prostředí pro města a obce
    Dokážeme racionálně nakládat s odpady?
    Geografický informační systém pro životní prostředí
    Kopce v severních Čechách
    Odpady a životní prostředí
    Odpady jako druhotná surovina
    Programy odpadového hospodářství a co dál?
    Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
    Stavebnictví, suroviny a ekologie
    Životní styl a surovinové zdroje