Podrobnosti záznamu

Název
    Folia Univ. Purkyn. brun., Geol.
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Brun
    Folia
    Geol
    Purkyn
    Univ
Články z tohoto seriálu
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Molybdenit v brněnském masívu
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Procesy petrogenetyczne w skałach krystalicznych na wzgórzu Stanek i ich odzwierciedlenie w ewolucji cyrkonu (blok Izerski, Sudety zachonie)
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Spinely kriedových sedimentov západných Karpát
    Vnitřní stavba a ložiskové indikace moravského bloku
    Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry