Podrobnosti záznamu

Název
    Geodetický a kartografický obzor
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geodetický
    Kartografický
    Obzor
Články z tohoto seriálu
    Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
    Hustota rozmístění diskrétních bodů rovinného pole
    K problému určování tvaru Země
    K přechodu na nový Světový geodetický systém 1984
    Pizzettiho teorie hladinového elipsoidu
    Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli
    Světový geodetický referenční systém 1984
    Transformace souřadnic promítáním po normále
    Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden