Podrobnosti záznamu

Název
    Geologia sudetica
Místo vydání
    Warszawa
ISSN
    0072-100X
Země vydání
    Polsko
Klíčove slovo
    Geologia
    Sudetica
Články z tohoto seriálu
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    The 5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné Hory, April 12-15, 2000
    The 9th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference
    The 87Rb-86Sr Isotope Geochemistry of the Blueschist and Greenschist metavolcanics of the Rýchory MTS Crystalline Complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    The 87Rb-86Sr isotope geochemistry of the blueschist and greenschist metavolcanics of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Denudacja Prakarkonoszy w permokarbonie i mezozoiku
    Depositional and hydrocarbon habitats of the Guyana passive margin - preliminary results
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    The EUROPROBE TESZ and PACE TMR network Meetings, Prague, Czech Republic, October 4-6, 1998
    The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku Izerskiego (Sudety zachodnie) - propozycja
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Late Cambrian protolith age of the Młynowiec-Stronie Group and the Devono-Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif)
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers of northern Bohemia: composition and possible sources
    Mady dolin Sudieckich. Część I, Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru)
    Magmatism and Rift basin Evolution - UNESCO IGCP Workshop and Final Session, Liblice, Czech Republic, September, 1998
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Mesostructural and kinematic characteristics of core gneisses in western part of the Orlica-Snieznik Dome, West Sudetes
    Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
    Migmatytyzacja w gnejsach północnej częšci gór Sowich
    Mikroflora z paragnejsów gór Sowich (Sudety)
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Possibilities of using geological and geophysical data to create a 3D structural model of Upper Silesia Coal Basin
    Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych
    The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts, southwestern Poland
    Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes
    The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Relative reactivation and kinematic potential analysis of some faults in the NE part of the Bohemian Massif
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    A review of Rb-Sr isotope patterns in the Carboniferous granitoids of the Sudetes in SW Poland
    Rocks deformed in the constrictional regime: L>S to L tectonites in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Serpentinite stock south of Niedamirów-Lasocki Range, Sudetes compared with other circum-Karkonosze ultramafic bodies
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Jawornik granitoids (West Sudetes, Poland)
    Statistical analysis of a bulk chemical composition of orthogneisses, migmatites and metarhyolites frim the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes
    Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji metamorfiku Šnieżnika
    Typomorficzne mineraly pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome