Podrobnosti záznamu

Název
    Historická geografie. Miscellanea
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geografie
    Historická
    Miscellanea
Články z tohoto seriálu
    Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času