Podrobnosti záznamu

Název
    Journal of hydrology and hydromechanics
Nakladatel
    Ústav pro hydromechaniku AV ČR, v. v. i.
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    0042-790X
Země vydání
    Česká republika
    Sierra Leone
    Slovensko
    Spojené státy americké
Klíčove slovo
    Hydrology
    Hydromechanics
    Journal
Články z tohoto seriálu
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Estimation of aquifer parameters under steady state conditions using inverse modelling
    Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 1. Influence of an aquitard conductivity on the flow in adjoining aquifers
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 2. Modelling of the consequences of an aquitard jointed zone
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Influence of cosmogenic factors on groundwater regime
    The influence of large-scale climatic patterns on precipitation, temperature, and discharge in Czech river basins
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti?
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using HYDRUS-1D
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Ohlédnutí půdního fyzika
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof.Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. jubiluje
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech rivers in the period 1961-2005
    Technique of data recording and data processing of wind waves amplitudes
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe
    Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Water Flow in a Single Fracture with Variable Aperture