Podrobnosti záznamu

Název
    Minerál
Místo vydání
    Brno
ISSN
    1210-0710
    1213-0710
    1213-1710
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Minerál
Články z tohoto seriálu
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze
    60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
    65 let RNDr. Josefa Hájka, CSc.
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    140 let od narození Josefa Klvani
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    150. výročí narození mineraloga a petrografa profesora Antona Pelikana (*1861 Vídeň; +1918 Praha)
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Achát
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Acháty z Mongolského Altaje
    Acháty z okolí Železnice
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albín Heinrich (1785-1864)
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Alunit a arkanit z pískovcového pseudokrasu na Kokořínsku
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Ametyst Ciboušov
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ametyst z Dolních Borů
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfiboly
    Anatas z Krupky
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Antická gema z Mušova (j. Morava)
    Antimon a antimonit - několik zajímavostí
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
    Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatity z Čejova
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit z Podrečan
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Babingtonit z Vernířovic
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barva ametystu a její příčiny
    Barytokalcit z Příbrami
    Barytokalcit ze Stříbra
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bazalt? Bazalt!
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bertrandit a další minerály Be
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl a příbuzné minerály
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
    Beryl z Kovářové
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských jeskyní
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Brdské acháty
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Celestiny ze Sahary
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cerusit ze Stříbra
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Cetechovické mramory
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Chemická zkouška na křišťál
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Choceňské železo - stále záhadné
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Chvaletice
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Co nového v Úhrově?
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Černá bižutérie keltské Moravy
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    České zkušební kameny
    Český achát - jeho naleziště
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    "Český granát" z Korutan
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    Čtyři historické smaragdy
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Datolit z Vlastějovic
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Diaforit z Březových Hor
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Kiruny za železnou rudou
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Doc. dr. Jan H. Bernard CSc. sedmdesátiletý
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Pavel Povondra
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny Langobardů
    Drahé kameny lovců sobů
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny moravských Keltů
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz cínu v kasiteritu
    Důkaz halogenů v minerálech
    Důkaz křemíku v minerálech
    Důkaz niklu v minerálech
    Důkaz vanadu v minerálech
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Duxit - český fosilní jantar
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dva příspěvky k topografické mineralogii Brna
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dvě ostrovní slaná jezera
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Egypt a zkamenělá dřeva
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze Sljudjanka
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Fasetové výbrusy aragonitu z Hořence u Bíliny
    Felix Cornu a Rudolf Görgey na Faerských ostrovech v roce 1907
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorit z Vlastějovic
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Fosilní dřeva v Libyi
    František Kretschmer 1848-1921
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologické zajímavosti USA
    Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologie
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Goethe jako geolog v Čechách
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Granáty
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Grossular z Piemontu : z návštěvy Val d' Ala, Val di Susa a burzy v Torinu
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Haitská skla
    Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán)
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Hornictví na Tišnovsku
    Hornictví ve Freibergu
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen na Jilemnicku
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hyalit z Valče
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Hydroxylherderit z Rožné
    I tak se chová mineralog...
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Ignác rytíř Born (*1742, +1791)
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In memoriam mineraloga Radomíra Sládka
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie
    Jak sbírat otisky zkamenělých rostlin
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    James Dwight Dana 1813-1895
    Jan Běluša - šedesát let
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jankov - zajímavá lokalita jihočeských vltavínů
    Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru
    Jaromír Koutek a Maroko
    Jasenické mramory
    Jaspis a záhněda z okolí Velkého Meziříčí
    Jaspis z Únětic u Prahy
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Ještě jedno jaro ...
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské křišťály
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské opály
    Jihočeské zlato
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Josef Kratochvíl 1878-1958
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
    K devadesátinám Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám geologa dr. Bohuše Zítka
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcit z Horního Benešova
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamené ozdoby moravských neolitiků
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenické skvosty v chrámu Boží moudrosti v Istanbulu
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kameny za času snění. Slovo ke katalogu výstavy Oldřicha Hamery
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Kasiterit z Kovářové
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Keple - křemenné žíly
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Kmeny dřevných opálů "na stojato"
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Konec Lilky
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Koule vršanské a bílinské
    Kouzlo záhněd
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Krupkait - povstání z popela
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Křepické zlato
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Křišťál
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Křištál v pravěku Moravy
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Křišťály z Jeglowej u Strzelina, Polsko
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Křišťály z žulovského masívu
    Kurovické vápence
    Kutná Hora a zlato
    Kutnohorit nebo kutnahorit?
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Kutnohorské sekundární minerály
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice nejen ametystová
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Květy irácké pouště
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí)
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Lišovský výškový bod není středem Evropy
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Lokality Tachovské rokle
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Loucké kameny
    Lovozerský alkalický masív
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Magnetovec - kámen tajemný
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Medlovické porcelanity
    Měďnaté minerály z Kolína
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mikromounty
    Mikromounty II
    Mikromounty IV.
    Mikromounty V : Montáž, označení a uložení mikromountů
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog Georgius Agricola
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Mineralog Josef Staněk a jeho sedmdesátiny
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov.
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály meteoritů
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVI
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály ostrova Elba
    Minerály pegmatitů ostrova Elby
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály z omického kamenolomu
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Modifikace uhlíku a "nerost" šungit
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Mongolské acháty
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    Moravské achátové geody
    Moravské křišťálové geody
    Moravský porcelanit
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke
    Nadace Georgia Agricoly - Měděnec
    Nález antimonu na pražské půdě
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález celestinu na Moravě
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
    Nález vltavínu v říční terase Berounky u Skryjí
    Nález zkřemenělých dřev na Aljašce
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Naleziště jantaru v ČR
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Naleziště největších topasů
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy křišťálu v Podkrkonoší
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
    Nálezy zkamenělých dřev ve světě
    Náměšťský kámen
    Náměšťský opál
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Národní park "Zkamenělý les" v Arizoně
    Národní parky Bryce a Zion
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Naše oolitické železné rudy
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nejbohatší typové lokality světa
    Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Největší české granáty
    Největší tektity
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty na zdích v Kutné Hoře a okolí
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nerosty zkamenělých stromů
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nodulární leptinit - netradiční drahý a ozdobný kámen
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Norské beryly
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O minerálech berylia ve skarnech
    O minerálech beryllia ve skarnech
    O možné těžbě zlata na Nedvědicku
    O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O největších a nejmenších krystalech
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    O vltavínové konferenci ve Znojmě
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Obecný opál lokality Níhov
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Objevitel radioaktivity
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    "Obyčejný" křemen
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    Odešel kamarád - spolužák - sběratel
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Opál
    Opál z Chvalovic
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Opál ze Starého Smolivce
    Opály a chalcedony Utahu
    Opály na Příbramsku
    Opály v západním okolí Třebíče
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Palygorskit ve Studenci
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatity z Chvalovic
    Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko)
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Po stopách saharského amazonitu
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly
    Podkrkonošské drahé kameny
    Podkrkonošské karneoly
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemí u Vřídla
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Polodrahokamy z Novopacka
    Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Poslové Tyrkysové paní
    Použití prubířského kamene
    Povondra osmdesát??
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Pražské millerity
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof.dr. Hugo Strunz
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Prokletý minerál - "uran"
    Prokřemenělá dřeva Mongolska
    Prokřemenělá dřeva z Vlasatic
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Průzkum kutnohorského podzemí
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie antimonu
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Příbramské uranové ložisko
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Přírodní skla
    Přírodní tektitové glyptiky
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Pyroxeny a amfiboly
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Radiobaryt z Karlových Varů
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    RNDr. Jaroslav Švenek zemřel
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Luboš Rejl šedesátníkem aneb: "...na světě je krásně!"
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    Rodochrozit
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Rokytnice n. Jizerou
    Rosického goniometr
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Rubelity z Řečice
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Rutily na Klatovsku
    Růže pouště
    Rybníčky - Bečkov
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovce z Prahy
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Sádrovec z Března u Loun
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou
    Sběr a výzkum klastů
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratel MUDr. Petr Jiřík
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Sedmihradské acháty
    Sekaninait z typové lokality Dolní Bory
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny
    Sénarmontit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Siegenit z dolu Staříč
    Silicifikovaná dřeva v západním Podkrkonoší
    Silurské Pompeje na Kosově
    Síra ze Sicílie
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Sklo v recentních sedimentech
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Skrytá krása černého turmalínu
    Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality
    Slezské, moravské a české hesonity
    Slezské "valouny zlata"
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Slovinský přírodovědec baron Sigmund Zois
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sobotínský aktinolit
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Solný důl Wieliczka, Polsko
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Spinely v historických špercích
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Stále záhadné vltavíny
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stonařovské meteority - minulost a současnost
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbrské miesity
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Sůl kamenná, jakou ji neznáme
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály z Cínovce
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Svojanovské granáty
    Svojanovské granáty
    Syntetické drahokamy na bázi odrůd korundu
    Syntetický smaragd
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Tátové vltavínů
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Thasos nejen zlatý
    Tibni - solný důl na Eufratu
    Tišnovský kras
    Topazová skála ve Schneckensteinu, Německo
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Třebíč nerostopisná
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčský durbachitový masiv
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Turmalín - elektrický drahokam barvy duhy
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Turmalíny
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Tyrolské granáty
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Unikátní vltavín z Kojetic
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uralské acháty
    Uraninit
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Určení berylu
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
    V Zillertalských Alpách
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Vanadové granáty
    Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    Váté písky jižních Čech
    Ve zlatém čtyřúhelníku. (Zlato v Sedmihradsku)
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Vivianit ze Zlatkova
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlastivědné muzeum Jesenicka a jeho geologické sbírky
    Vlastnosti drahých kamenů
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů
    Vltavín z Písku
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavínová spirála
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny na Chebsku
    Vratislavské granáty
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Výprava ku Kleti
    Výprava za riebeckitem
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt ametystu v Podkrkonoší
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Využití zkamenělých dřev ve šperkařství
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzácný nález u Slavic
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik hrachovce
    Vznik pegmatitů migmatitizací
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Yellowstone - časovaná bomba
    Yosemitské údolí
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Z historie vltavínových šperků
    Z jihočeských nalezišť
    Z mých vzpomínek. Svatopluk Krause a jeho dílo
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za araukarity do Podkrkonoší, nálezy poblíž Třebihoště a Bílé Třemešné
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za dr. Václavem Altmanem
    Za drahými kameny na Srí Lanku
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za ing. Janem Bradnou
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Za Josefem Kafkou
    Za kongsberským stříbrem
    Za křišťály a záhnědami na Připolární Ural
    Za meteority do Ománu
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za náměštským kamenem
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za olivíny do říše Kimů
    Za pargasitem do Pargasu
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za profesorem Františkem Čechem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za Stanislavem Cháberou
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zeolity na Island
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé inkluze hmyzích fosílií v retinitu ze Študlova
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti o kalcitu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Zaniklá lokalita opálů v Třebíči-Borovině
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi
    Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zastavení v Hřídelci
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zeolity
    Zeolity brněnského masívu
    Zeolity Českolipska
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zeolity melafyrů SV Čech
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zimní nickamínek ze Sloupských jeskyní
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zirkon z Pačejova
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkamenělá dřeva na Kubě
    Zkaměnělé dřevo - němý svědek minulosti
    Zkamenělé dřevo
    Zkamenělé lesy Severní Ameriky
    Zkamenělé stromy
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech
    Zkamenělé stromy v okolí Plzeňském
    Zkamenělý les v jižní Gobi
    Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví
    Zlaté Hory - historie
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Zlatohorský "glockerit"
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zničené význačné přírodní památky v Čechách
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zoisit z Plzně
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zvláštnosti vltavínu
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku
    Živce a křemen
    Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum Petry Burdové
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta
    Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost