Podrobnosti záznamu

Název
    Minerální suroviny - Surowce mineralne
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Mineralne
    Minerální
    Suroviny
    Surowce
Články z tohoto seriálu
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd