Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralia Slovaca. Geovestník
ISSN
    0369-2086
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Geovestník
    Mineralia
    Slovaca
Články z tohoto seriálu
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Metamorphic event in the continental crust development
    New geothermobarometry data from the Gory Sowie Block and the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti