Podrobnosti záznamu

Název
    Mykologický sborník
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Mykologický
    Sborník
Články z tohoto seriálu
    Čtyři bílé ryzce
    Dva nálezy pavučince olivového - Cortinarius infractus (Pers.) Fr
    Helmovka šiškomilná - Mycena plumipes na lokalitě Poříčko po 60 letech
    Hřib siný - Gyroporus cyanescens
    Lysohlávka žlutolesklá - Psilocybe luteonitens, přehlížený druh naší mykoflóry?
    Nález pečárky měďově hnědé - Agaricusc cupreobrunneus v Praze
    Nepůvodní druhy z čeledi límcovkovitých - Strophariaceae v České republice
    Pečárka vločkatá - Agaricus subfloccosus (J. E. Lange) Hlaváček nalezena u Kerska
    Poznáváme holubinky XII. Holubinka parková - Russula exalbicans (Pers.) Melzer et Zvára
    Poznáváme holubinky XV. Holubinka odbarvená - Russula decolorans
    Příspěvek k poznání třepenitky vlhkožijné - Hypholoma subericaeum
    Štítovka žlutá - Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm
    Voskovka Konradova - Hygrocybe persistens var. konradii z parku v Praze na Klíčově
    Vzácné druhy šťavnatek - Hygrophorus v PP Na Stříbrné u Českého Šternberka