Podrobnosti záznamu

Název
    Ochrana přírody
Místo vydání
    Praha
ISSN
    1210-258X
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Ochrana
    Přírody
Články z tohoto seriálu
    50 let CHKO Moravský kras
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    Acidifikace atmosférických srážek, její vývoj a vliv na lesní ekosystém
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Ekologická těžba v koněpruské oblasti
    Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung
    Geodiverzita
    Geodiverzita
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Hodnotná maloplošná území středních Brd
    Holocén a jeho problematika
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hranická propast očima geologů
    Hranická propast očima geologů
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydroxidy a sole hliníku v životním prostředí
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany
    Javoříčské jeskyně
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně Na Turoldu
    Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství
    Jiří George Kukla a velká klimatologie globálních změn
    Jizerské hory
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K nedožitým devadesátinám dr. J.O. Martinovského
    K padesátému výročí zákona o ochraně přírody
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Kamenec v Orlických horách
    Kapucínské skály
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Klima minulosti a budoucnosti. Část I. Metody paleoklimatického a paleoenvironmentálního výzkumu
    Klima minulosti a budoucnosti. Část II. Zdroje paleoklimatické informace
    Klima minulosti a budoucnosti. Část III. Klima ve čtvrtohorách
    Klima minulosti a budoucnosti. Část III, Klima ve čtvrtohorách
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV. Hlavní mechanismy globálních změn
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajina a prostor
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krkonošský národní park
    Krušné hory - smutné pohoří
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Lid - příroda - politika
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Podyjí
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
    Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních
    Paměťová struktura krajiny a památné kameny
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podzemím slunné Itálie
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Poseidon - mimořádný objev
    Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3
    Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Poutě Šumavou
    Povodně a klimatické změny
    Povodně a klimatické změny
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Program obnovy Chýnovské jeskyně
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní prostředí a vznik velkoměst
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Rakouský zákon o ochraně přírody
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní výchozy permských vulkanitů v Javořích a Vraních horách
    Skalní zeď Bílá skála u Srbské na Frýdlantsku
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Slepencový svah Odnož u Pecky
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI. Osudy bezlesí v dnešní době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Těžba na vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině
    Tragická událost v Moravském krasu
    Třeboňské pískovny
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    Úvaha o krajině
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vojen Ložek - 80 let
    Vojen Ložek - učiteli a příteli k sedmdesátinám
    Vojen Ložek o sobě
    Volba péče o chráněná území
    Volba péče o chráněná území
    Volyň na Moravě
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina communata)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Výročí objevu Hlinitých jeskyní
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Výzva ochraně přírody
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    "Zelezné klády" výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8
    Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zpřístupněné jeskyně v Belgii
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    "Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně