Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní vědy ve škole
ISSN
    0231-5130
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Přírodní
    škole
    Vědy
Články z tohoto seriálu
    Akademik Vladimír Pokorný zemřel
    Ako viesť geologickú exkurziu
    Aktivizace žáků ve výuce geologie na střední škole
    Araukarity v Nové Pace
    Botanické exkurze na ostravské haldy
    Chráněná kamenná moře na středním Slovensku
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Čertova zeď
    Československá didaktika geologie v období mezi světovými válkami (1918-1945)
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    Docent Dr. František Pauk zemřel
    Dutý kámen a Orgel
    Dva nové národní parky
    Dvojí výročí akademika Josefa Kratochvíla
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Geologická exkurzia do Sklenoteplickej doliny
    Geologická exkurzia horným Ponitrím
    Geologická mapa při výuce na základní škole
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Geologické stanoviště na ZŠ
    Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část
    Horninotvorné organízmy živočíšneho pôvodu
    Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě
    Jura v Čechách
    K 90. narozeninám akademika Quida Záruby
    K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu
    K devadesátinám profesora PhDr. Otakara Matouška
    K efektivnosti geologických exkurzí
    K novému pojetí přírodopisu v 8. ročníku základní školy
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Ledovcové obří hrnce
    Litosférická složka fyzickogeografické sféry a georeliéf
    Luminiscencia minerálov
    Lupčianský skalní hřib
    Magnezity a ich význam pre naše národné hospodárstvo
    Mikroformy zvětrávání hornin
    Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie
    Moravské geody
    Na břehu křídového moře
    Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
    Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě
    Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Odpady a půda
    Organizace geologických soutěží na základní škole
    Osmdesátiny akademika Jaromíra Koutka
    Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
    Písečné přesypy na Pardubicku
    Pískovcové útvary u Dvora Králové nad Labem
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel
    Pozorování podzemních vod
    Práca s doplnkovou literatúrou
    Prečo se stala geológia popoluškou?
    První miliardy let historie Země
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Regionální prvky ve výuce přírodopisu
    Reliéf Československa. I
    Reliéf Československa. II
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    Sběr nerostů s pinzetou
    Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Syenitové skály u Pocoucova
    Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Tradičné kamenárstvo v obyciach
    Typy krápníkových útvarů
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Určování minerálů mikropočítačem IQ 151
    Výuka geologie a biologie na střední škole ve Francii
    Výuka na geologických lokalitách
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša
    Za prírodnými krásami Slovenského krasu
    Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc
    Zajímavá ukázka zvětrávání dolomitu
    Zeolity
    Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ