Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodovědecký sborník
Místo vydání
    Ostrava
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Přírodovědecký
    Sborník
Články z tohoto seriálu
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Osmdesátiny prof. Dr. Rudolfa Jirkovského, CSc.
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)