Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
ISSN
    0231-603X
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Muzea
    Přírodovědný
    Sborník
    Třebíči
    Západomoravského
Články z tohoto seriálu
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Kovové kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizoně
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Naleziště moravských vltavínů
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče
    Pádová pole vltavínů
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Problematika koroze a konzervace skla
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Rietveld refined of the crystal structure of silica phases from the Barringer Crater in Arizona
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Statistická analýza tektitových dat
    Statistická tabulka sběru moravských vltavínů v letech 1977-1987
    Statistika sběru moravských vltavínů 1982-1991
    Strukturní predispozice směrů toku Rokytné
    Die Tektite der Lausitz - eine Uebersicht
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    Úvodem k 6. konferenci o vltavínech
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity
    VII.konference o vltavínech v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů
    Zpráva o výzkumu šperků na Krochotách u Kožichovic
    Železnaté vltavíny