Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
ISSN
    1211-7250
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Akademie
    Archeologický
    České
    Přehled
    Republiky
    ústav
    Věd
    Výzkumů
Články z tohoto seriálu
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie
    Geophysikalische Prospektion und archäologische Grabungen in der Katharinkirche Frohnleiten (Steiermark)
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience