Podrobnosti záznamu

Název
    Památky archeologické
Nakladatel
    Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0031-0506
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Archeologické
    Památky
Články z tohoto seriálu
    Červený kopec - Red Hill: Evidence for Lower Paleolithic occupations
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
    Pozdně laténské žernovy na Moravě
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi
    Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
    Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III.
    Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz