Podrobnosti záznamu

Název
    Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. Geologia
ISSN
    0208-6336
Země vydání
    PO
    Polsko
Klíčove slovo
    Geologia
    Naukowe
    Prace
    Slaskiego
    Uniwersytetu
Články z tohoto seriálu
    Impaktyty - ich powstanie, wĺasciwosci i wystepowanie
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Odtworzenie tektoniki rejonu Sępiej Góry (Góry Izerskie) na podstawie metod analizy mezostrukturalnej
    Transsaharyjska i libijska strefa wulkaniczna