Podrobnosti záznamu

Název
    Rádioaktivita a životné prostredie
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Prostredie
    Rádioaktivita
    životné
Články z tohoto seriálu
    Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie
    Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách
    Potenciálny vplyv úložísk kvapalných rádioaktívnych odpadov na okolie JE v Jaslovských Bohuniciach
    Retence jódu v půdě a na modelových půdních sorbentech
    Štúdium vzťahu medzi prechodovým koeficientom pôda-rastlina Cs137 a základnými vlastnostmi pôd