Podrobnosti záznamu

Název
    Ropa a uhlie
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Ropa
    Uhlie
Články z tohoto seriálu
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Motor Gasolines Composition and its Effect on Emission
    Properties of North Bohemian Coals and Their Conversion in Coprocessing of Coal/Oil Mixtures