Podrobnosti záznamu

Název
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
ISSN
    0139-7931
ISBN
    80-7037-101-3
    80-7037-114-5
    80-7037-120-X
    80-7037-134-X
    80-7037-150-1
    80-7037-154-4
    978-80-7037-003-2
    978-80-7037-178-7
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Články z tohoto seriálu
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hornický památník na Jestřebích horách
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K ložiskovým poměrům Oselského pásma v Kutné Hoře
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K otázce původu křepického zlata
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kutnohorské hornictví na sklonku 13. století
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Nová halířská štola
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Počátky mapování povrchových dolů
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Sněžníkovský mramor
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové