Podrobnosti záznamu

Název
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    20
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Články z tohoto seriálu
    Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita?
    Mělké dolování zlata na řece Opavě
    Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Středověké a raně novověké dolování na Kladensku a Rakovnicku