Podrobnosti záznamu

Název
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0139-7931
ISBN
    80-7037-085-8
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    28
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Články z tohoto seriálu
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    Barbora bez legend a mýtů
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Dvakrát INHIGEO 1998
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Náš uran v roce 1945
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998