Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník Československé geografické společnosti
ISSN
    0231-5300
    1210-115X
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Československé
    Geografické
    Sborník
    Společnosti
Články z tohoto seriálu
    70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc.
    Akademik Emil Mazúr zemřel
    Československá geografická literatura v roce 1982
    Československá geografická literatura v roce 1983
    Čo je vysoké pohorie?
    Dálkový průzkum Země z družic
    Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd
    Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc.
    Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem
    Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
    Dynamika vývoje pseudoklasových tvarů na příkladu miskovických pseudozávrtů
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Exogénne reliéfotvorné procesy modelového územia Bzince pod Javorinou (Biele Karpaty)
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
    Die gegenwärtige Entwicklung der Geomorphologie der anthropogenen Oberflachenformen in der Tschechoslowakei
    Geoekologické aspekty vlivu jaderných elektráren na životní rostředí
    Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
    Geomorfologické či orografické členění reliéfu?
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geomorfologické poměry v povodí Ponávky mezi Lelekovicemi a Jehnicemi
    Geomorfologie andezitových skalních útvarů v pohoří Vtáčnik
    Geomorfologie vrchu Hůra u lázní Bělohrad
    III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    In memoriam (prof.RNDr. Michala Lukniše, DrSc.)
    Jezero Lama
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc.
    Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
    Ladislav Zapletal šedesátníkem
    Lahar na úpatí Doupovských hor
    L'application de la géographie aux problémes de l'environmmement et de la géoécologie
    Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
    Mikroformy v neovulkanitech Cerové vrchoviny
    Pedogeografický přehled Dánska
    Poklesy v poddolovaném území
    Profesor Michal Lukniš sedemdesiatnikom
    Průkopnická teorie nivačních a glacigenních procesů z 18. století
    Reliéf a fosilní zvětraliny v okolí Bruntálu
    Report on the activities of the Institute of geography of the Czechoslovak academy of sciences
    Sto let od narození Jiřího Čermáka
    Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha
    Súčasné exogénne reliéfotvorné procesy ďumbierských Tatier
    Svahové deformace na fonolitovém vrchu Malý Stožec v Lužických horách
    Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Vliv dusíkatých hnojiv na znečištění vod
    Vodní zdroje v Zambii
    Za profesorem Häuflerem
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů
    Zpráva o gemorfologickém výzkumu úpatní plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Zpráva o geomorfologickém mapování Kočičích skal a jejich okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování okolí Pěkova v Polické vrchovině
    Zprava o geomorfologickem vyzkumu Poopavske niziny
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu úpatí plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Životní jubileum Dr. Miroslava Střídy, CSc.
    Životní jubileum Jaroslavy Loučkové