Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Chemicko-technologické
    Praze
    Řada
    Sborník
    školy
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Preparation and power data of MHTeTeO6 tellurates, where M=Na, K and Rb
    Tepelný rozklad zeolitů