Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Chemicko-technologické
    Mineralogie
    Praze
    Řada
    Sborník
    školy
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si III. Syntéza za přítomnosti isopropylaminu nebo diisopropylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si IV. Syntéza za přítomnosti V III a EtNH2
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe
    Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter