Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Chemicko-technologické
    Praze
    Řada
    Sborník
    školy
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Hydrotermální syntéza wollastonitu ze spongilitu
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Vliv příměsí SrO a V2O5 na vznik hlinitohořečnatého spinelu z práškových komponent
    Výpal a hydratace dolomitického vápna
    Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů