Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie
ISBN
    80-7075-139-8
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geological
    Geologických
    Geologie
    Geologie=Journal
    Sborník
    Sciences
    Věd
Články z tohoto seriálu
    The Cheb-Dyleň Crystalline Unit, relations to the Moldanubian Zone
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemistry of metasediments of the TBU Precambrian in comparison with gneisses of the Zone Erbendorf-Vohenstrauss (ZEV) coming from the KTB pilot borehole and greywackes of the Visean flysch of the Moravian-Silesian belt
    Geochemistry of volkanites (metavolkanites) in the westernpart of the TBU Precambrian and their original geotectonic setting
    Lithology of the Precambrian Blovice Formation
    The Teplá-Barrandian Unit
    Trace fossils from Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)/Ichnofosilie letenského souvrství (ordovik, Česká republika)