Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Geologických
    Geologie
    Hydrogeologie
    Inženýrská
    Sborník
    Věd
Články z tohoto seriálu
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Tok dusíku říční vodou z povodí Trnávky
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí