Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0036-5289
ISBN
    80-7075-026-X
    80-7075-174-6
    80-7075-520-2
    80-7075-591-1
    80-7075-660-8
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Geologických
    Geologie
    Hydrogeologie
    Inženýrská
    Sborník
    Věd
Články z tohoto seriálu
    Application of geological and geophysical methods in archaeological research at Abusir
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom