Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník geologických věd. Technologie-geochemie
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0036-5300
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Geologických
    Sborník
    Technologie-geochemie
    Věd
Články z tohoto seriálu
    Antraxolit z barrandienské části Českého masívu
    Automatizovaný systém rentgenové difrakční analýzy
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Fonolity z okolí Mostu a jejich využití
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemické typy barrandienských železných rud
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Geochemie niklonosných hornin u Křemže
    Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov
    Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Kaolínová rezidua v okolí Znojma
    Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska
    Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Vlastnosti kaolínu z ložiska Mašovice-Hradiště