Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
ISSN
    0232-0401
ISBN
    80-85813-68-8
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Českého
    Hydrometeorologického
    Prací
    Sborník
    ústavu
Články z tohoto seriálu
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno