Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
ISSN
    1213-1962
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    12
    Báňské
    Geofyzikálních
    Geotechnických
    Konference
    Nové
    Ostrava
    Prací
    Průzkumů
    Regionální
    řada
    Sborník
    Seismologických
    Stavební
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Výsledky
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
    Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín