Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Báňské
    Computer
    Informatika
    Matematika
    Mathematics
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    Science
    Series
    školy
    Technical
    Technické
    Transactions
    University
    Univerzity
    Vědeckých
    VŠB
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Analysis of semicoercive contact problems using symmetric BEM and augmented Lagrangians