Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Báňské
    Elektrotechnická
    Prací
    Řada
    Sborník
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu