Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
ISSN
    1213-1962
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Báňské-Technické
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    Stavební
    školy
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře