Podrobnosti záznamu

Název
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Brunensis
    Facultatis
    Naturalium
    Purkynianae
    Scientiarum
    Scripta
    Universitatis
Články z tohoto seriálu
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela
    K šedesátinám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Supergene alteration of sulfides, III. Corrosion of sulfides in galvanic contact